Participació a les jornades “La construcció de la ciutat inclusiva” - Celobert CooperativaParticipació a les jornades “La construcció de la ciutat inclusiva” - Celobert Cooperativa

Participació a les jornades “La construcció de la ciutat inclusiva”

  • 12 de març de 2013
  • apostrof

Gestcívicsccl,moderael blocEl cooperativisme:un modeld’accésa l’habitatge.LesJornadesportenpertítolLa construcció de laciutatinclusiva:estratègiesd’intervencióintegralen l’hàbitatlocalitindranlloca Barcelonadel 10al 16 de marçde 2013.Estractarantemesd’espaipúblic,planificacióurbana,habitatge,sostenibilitat,participaciói inclusiósocial,des d’unamiradade gènerepresentitransversal.

AquestesJornadesformenpart delprojecteHàbitat 2.Hàbitat2 és unprojecteque l’Agènciaper alDesenvolupamentila CooperacióSuïssaestàdesenvolupanta Cuba.com a propòsitfer unadiagnoside l’hàbitata escalalocal perdesenvoluparestratègieslocalsde l’hàbitatal mateix temps quecapacitar elsmunicipisper a la sevagestió.Es parteixd’unavisióintegralde l’hàbitatides de latransversalitzaciódel gènereide la participacióciutadana.AquestesJornadestenenl’objectiu de formari aportarconeixementi ideesper a unaposterior aplicacióiadaptació a larealitatinecessitatscubana.

Enllaços relacionats
Veure més noticies
Veure més articles