Condicionament del local de la cooperativa Alencop - Celobert CooperativaCondicionament del local de la cooperativa Alencop - Celobert Cooperativa

Condicionament del local de la cooperativa Alencop

Alencop és un projecte d’intercooperació amb el que hem pogut participar col·laborant també amb les cooperatives Etcèteres, Labcoop, Iacta i que, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, té per objectiu donar resposta a la situació de vulnerabilitat que pateixen persones migrants en situació irregular a través de la creació d’una cooperativa d’autoocupació dins del sector de la ferralla.

Des de Celobert, hem ajudat a donar forma arquitectònica al projecte a través de l’assessorament en la recerca d’un local, les obres posteriors de condicionament i la tramitació de la llicència d’activitat. 

El projecte comença amb la cerca d’un local que s’adeqüi a uns requeriments força concrets: es necessita un gran espai principal per les tasques de reparació i emmagatzematge i, a la vegada, cal una zona compartimentada per ubicar-hi les zones d’oficina, formació i venda. La solució s’ha trobat en una nau industrial d’uns 700 m2 que s’ha fragmentat a través de contenidors d’obra reciclats, adequats i col·locats en funció de les necessitats del projecte. Per últim, s’ha tramitat la llicència d’activitat que és especialment complexa en el cas de la gestió de residus; ha estat l’última fase però la que ha requerit més esforç per poder, finalment, posar en marxa la cooperativa.

El punt fort del projecte ha estat aprofitar les sinergies de la intercooperació entre cooperatives de diferents àmbits, que ha permès fer una proposta integral que a més de plantejar una solució laboral a un col·lectiu que viu en una situació de vulnerabilitat, es planteja també una solució a nivell formatiu, d’habitatge i de recolzament legal.


Procés de l'obra