Ampliació i rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres - Celobert CooperativaAmpliació i rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres - Celobert Cooperativa

Ampliació i rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Es tracta d’una casa unifamiliar de planta baixa i una planta pis, situada al c/Cuba de Barcelona, al casc antic del barri de Sant Andreu. La construcció és entre mitgeres i data del 1900. Es troba en mal estat de conservació i els clients plantegen una reforma integral i una ampliació amb la construcció d’un nou celler en planta soterrani.

Celobert planteja una actuació de reubicació d’escala i realització de forat d’ascensor, alhora que un reforç complet de l’estructura de l’habitatge.  Es planteja una distribució dels espais molt optimitzada i adaptada completament a les necessitats del client, amb una especial atenció a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici i a la col·locació d’aïllaments naturals a les façanes i coberta i finestres amb doble envidrament.

El celler es realitza mitjançant el sistema de construcció de murs per ‘cates’ o per ‘batatges’, que consisteix en realitzar l’exacavació i construcció del mur per petits fragments, per tal de no descalçar l’edifici actual ni els mitjaners.  El nou celler, reforçarà la fonamentació de la casa i alhora preservarà d’humitats per capil.laritat la planta baixa.