Generació d’electricitat per autoconsum amb energies renovables - Celobert CooperativaGeneració d’electricitat per autoconsum amb energies renovables - Celobert Cooperativa

Generació d’electricitat per autoconsum amb energies renovables

Hem facilitat la instal·lació d’un kit d’autoproducció per generar electricitat amb el sol i ser consumida instantàniament. El kit consta dels elements bàsics per poder conectar una placa fotovoltaica a la instal·lació de casa. El mòdul fotovoltaic s’ha instal·lat inclinat uns 30º respecte l’horitzontal i orientat al Sud.

En la imatge es pot veure un gràfic de la producció mitja segons les lectures preses. Es pot veure que en moments d’incidència de radiació màxima (uns 900W/m2) ens dona una potència d’uns 180W. Degut a que la cèl·lula s’escalfa, pot arribar a uns 60ºC, el mòdul no aconsegueix els 250Wp teòrics. La Tª de la cèl·lula hauria d’estar a 25ºC i tenir 1000W/m^2 de radiació per donar el rendiment màxim i obtenir i els 250Wp.

També mostrem el consum instantani de l’habitatge durant un dia de sol. Podreu veure com la tendència mitja de consum (línia vermella) es desplaça lleugerament cap a baix en les hores de producció. Les persones propietàries estan molt contentes de generar electricitat verda; i que siguin molts kWh verds més!