Cal Temerari, transformació d’un edifici en equipament cultural - Celobert CooperativaCal Temerari, transformació d’un edifici en equipament cultural - Celobert Cooperativa

Cal Temerari, transformació d’un edifici en equipament cultural

Cal Temerari és un equipament cultural, social i cooperatiu ciutadà que té com a objectiu potenciar la participació i fomentar iniciatives socials i transformadores a Sant Cugat del Vallès. A Celobert vam rebre l’encàrrec de rehabilitar un antic edifici al centre històric d’aquesta ciutat que seria la seva seu: un espai destinat a activitats culturals, cooperatives i gastronòmiques.

La nostra actuació va intentar posar en valor l’edifici original, separant-lo dels edificis annexes del pati que s’havien construït amb posterioritat i permetent l’entrada conjunta als dos espais a través, precisament, de l’escletxa que els separa.

Vam apostar per reutilitzar una important part dels materials que s’enderrocaven i vam decidir prioritzar la utilització de materials de bioconstrucció i per les actuacions de millora de l’envolvent per tal de reduir la demanda energètica de l’edifici.

El resultat va ser un nou espai de transformació social i política que la ciutat va fer seu ràpidament.

Estat inicial


Procés d'obra