Cargolatics, ecoreforma i ampliació a Balenyà - Celobert CooperativaCargolatics, ecoreforma i ampliació a Balenyà - Celobert Cooperativa

Cargolatics, ecoreforma i ampliació a Balenyà

L’Eli i el Carles ens van trobar per Google, buscaven un equip tècnic que els assessorés en el seu somni de fer-se una casa passiva i domòtica en un terreny que ja estava edificat: la Cargolatics! Una casa al seu poble de tota la vida on instal·lar-se amb els seus tres fills petits. Parteixen d’una experiència prèvia d’insalubritat que havia arribat a causar algun problema de salut amb la canalla, i per això volen també una casa saludable.

Tot i que la idea inicial dels clients era enderrocar les edificacions preexistents, els proposem de mantenir-ne una i incorporar-la al projecte: es tracta d’un edifici senzill d’una sola planta de 70 m², però molt ben orientat i edificat sobre roca. Recomanem aprofitar-lo i posar-hi a sobre la segona planta. Aquesta decisió ha permès reciclar l’edifici i evitar residus, reduir els temps de construcció, i reduir també els costos econòmics.

Li diem Cargolatics per la seva forma i la seva funció: tant la seva planta com l’alçat tenen forma de cargol, i el garatge està dimensionat per allotjar-hi l’autocaravana de la família, que no deixa de ser un cotxe-cargol. Per altra banda, el concepte informàtic de –TICS és un petit homenatge a en Carles, que instal·larà ell mateix els sistemes domòtics necessaris perquè la casa optimitzi encara més les seves prestacions i l’estalvi.

Plànols


Procés de l'obra