EN PROCÉS | Casa Impluvium, habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa - Celobert CooperativaEN PROCÉS | Casa Impluvium, habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa - Celobert Cooperativa

EN PROCÉS | Casa Impluvium, habitatge unifamiliar entre mitgeres a Terrassa

La família de l’Ignasi tenia una antiga casa entre mitgeres a Terrassa que han utilitzat com a garatge i magatzem durant 40 anys. Amb el temps, l’Ignasi ha vist la necessitat de convertir-la en una casa per viure-hi amb el seu pare: s’imaginen un espai accessible i lluminós amb jardí posterior. El mal estat de la construcció original, però, no permet rehabilitar-la així que caldrà construir-la de nou.

Aquesta nova casa es construeix també amb estructura de fusta i s’aprofita l’emplaçament al màxim, mantenint l’arbre de kakis que hi ha al fons del pati i que coronarà el jardí de la futura casa. L’element més característic del projecte és el pati central, que il·lumina i ventila l’escala i els espais del voltant. És la solució per a una parcel·la estreta i entre mitgeres, que dóna nom a la casa.

També a causa de la parcel·la, es decideix construir una casa de fins a quatre pisos i col·locar un ascensor per fer-la accessible. Les seves dues úniques façanes són oposades en posició i forma: la que dona al carrer és opaca amb alguns balcons-galeries, en canvi la interior és transparent i esglaonada, oberta al jardí i a la terrassa de la primera planta. Hi ha un tercer espai exterior situat al terrat, ideal per prendre-hi la fresca i estendre la roba.

La planta soterrada, un gran espai diàfan il·luminat per una claraboia, és de formigó vist i serà un espai polivalent que la família podrà utilitzar com a magatzem, estudi o el que calgui. La resta de la casa és d’entramat de fusta, construït en menys d’un mes, i materials d’origen natural: la façana té un acabat de morter de calç, l’aïllament és de fibra de fusta i manta de cotó reciclat, el paviment és també de fusta i la coberta de teula ceràmica. La casa s’escalfa i ventila amb un sistema eficient d’aerotèrmia i llar de foc, i es preveu que l’energia que necessitarà per funcionar serà mínima.

Col·laboracions
  • Marc Gual | Càlcul estructura
  • Tallfusta | Estructura de fusta