Casa nova del Baró, rehabilitació i ampliació d’una masia al Berguedà - Celobert CooperativaCasa nova del Baró, rehabilitació i ampliació d’una masia al Berguedà - Celobert Cooperativa

Casa nova del Baró, rehabilitació i ampliació d’una masia al Berguedà

Preservar els valors essencials del lloc i de l’arquitectura adaptant l’espai a les necessitats dels clients i a la normativa vigent a través de criteris bioclimàtics i de màxima eficiència energètica son els objectius principals del projecte.

La masia, una casa de pagès tradicional del Berguedà, està ubicada al Prepirineu a una parcel·la de sòl rústic de molt alta qualitat paisatgística i ambiental. La intervenció mantindrà la volumetria bàsica de tot el conjunt construït i l’equilibri paisatgístic de l’entorn, i es preveu fer-la amb materials locals i ecològics.

A nivell d’eficiència energètica i confort, l’objectiu és augmentar al màxim els estàndars d’aïllament tèrmic i utilitzar instal·lacions eficients i renovables, com la solar tèrmica i la biomassa. A més, es preveu reutilitzar les aigües pluvials.

 

 


Col·laboracions

Anna Nadeu