Casa passiva i ecològica a Sant Cugat del Vallés - Celobert CooperativaCasa passiva i ecològica a Sant Cugat del Vallés - Celobert Cooperativa

Casa passiva i ecològica a Sant Cugat del Vallés

Habitatge unifamiliar de fusta i cotó reciclat, dissenyat amb criteris passivhaus i de molt alta eficiència energètica. L’edifici s’ubica en un terreny amb pendent que es planteja amb criteris de màxima compacitat i òptima orientació amb principals obertures a sud, aprofitant les bones vistes.

La compacitat de l’edifici permet minimitzar l’ocupació de l’espai lliure de la parcel·la i preservar l’arbrat existent. A més, s’aprofita la cambra sanitària per ubicar-hi el garatge, sobre el qual es desenvolupa el programa de l’habitatge en dues plantes. L’aïllament tèrmic i l’alta estanquitat de l’edifici fan possible que la climatització de l’edifici pugui consistir exclusivament en ventilació mitjançant intercanviador de doble flux.