Celobert participa al Màster en intervenció i gestió ambiental - Celobert CooperativaCelobert participa al Màster en intervenció i gestió ambiental - Celobert Cooperativa

Celobert participa al Màster en intervenció i gestió ambiental

Celobert Cooperativa participa per segon any en la docència del Màster en intervenció i gestió ambiental que es desenvolupa a la Universitat de Barcelona adreçat tant a professionals que abordin les qüestions ambientals i de l’entorn des de disciplines diverses com a estudiants recent graduats.

Gestivic col·labora, dins del bloc urbà en els temes de planejament i participació.