Cens d’habitatges buits de Lloret de Mar - Celobert CooperativaCens d’habitatges buits de Lloret de Mar - Celobert Cooperativa

Cens d’habitatges buits de Lloret de Mar

L’Ajuntament de Lloret de Mar vol impulsar mesures per facilitar l’accés a l’habitatge al municipi i una de les necessitats principals és incrementar l’oferta de lloguer assequible. Per aquest motiu l’activació dels habitatges buits és una prioritat i el primer pas ha estat l’elaboració d’un cens d’habitatges buits.

La realització del cens ha servit per identificar els habitatges buits, conèixer les seves característiques, com la superfície, l’estat de conservació i el tipus de propietat. L’estudi també ha permès detectar en quins barris es concentra aquesta problemàtica i plantejar eines i mecanismes per a la seva activació i reconversió en habitatge social.

Des de Celobert creiem que els principals valors d’activar els habitatges buits dels nostres municipis són:

  • Promoure la funció social de l’habitatge
  • Crear nou habitatge social del parc ja existent
  • Revertir la degradació i afavorir la rehabilitació
  • Donar resposta a l’emergència habitacional