Certificació energètica de Centre Cívic - Celobert CooperativaCertificació energètica de Centre Cívic - Celobert Cooperativa

Certificació energètica de Centre Cívic

En compliment del Reial Decret 235/2013 de 5 d’abril, tots els edificis existents ocupats per una autoritat pública hauran d’obtenir el certificat d’eficiència energètica i tindran l’obligació d’exhibir l’etiqueta energètica de forma destacada quan la seva superfície útil sigui superior a 500 m2 i a partir del 9 de juliol del 2015 quan la seva superfície útil sigui superior a 250 m2.

Per aquest motiu, i a petició de l’Ajuntament de Montgat, Celobert cooperativa hem realitzat el Certificat Energètic de l’edifici del centre cívic “les Mallorquines” amb els següents objectius:

• Proporcionar informació sobre el comportament energètic de l’edifici i les emissions associades a la font primària d’energia que es consumeix.

• Proposar actuacions de millora energètica.

L’edifici es va construir al 1944 i al llarg del temps ha tingut diferents usos. Actualment l’activitat és de centre cívic, amb un número d’usuaris diaris mig de 75 persones. Es tracta d’un edifici de planta rectangular amb unes dimensions aproximades de 35×9,5metres amb dues plantes de 340m² construïts cadascuna i una planta altell de 32m², resultant una superfície construïda total de 712m².

La qualificació energètica global obtinguda corresponent a les emissions de CO2 emeses i la de consum global d’energia primària han estat E. Es tracta d’un edifici que es comporta de manera força eficient en èpoques caloroses i molt poc eficient en èpoques fredes.