Certificació energètica del Centre Cívic Les Mallorquines a Montgat - Celobert CooperativaCertificació energètica del Centre Cívic Les Mallorquines a Montgat - Celobert Cooperativa

Certificació energètica del Centre Cívic Les Mallorquines a Montgat

En compliment del Reial Decret 235/2013 de 5 d’abril, tots els edificis existents ocupats per una autoritat pública hauran d’obtenir el certificat d’eficiència energètica i tindran l’obligació d’exhibir l’etiqueta energètica de forma destacada quan la seva superfície útil sigui superior a 500 m². A partir del 9 de juliol del 2015, això serà obligat quan la seva superfície útil sigui superior a 250 m².

Per aquest motiu hem realitzat el Certificat Energètic de l’edifici del Centre Cívic Les Mallorquines amb els següents objectius:

  • Proporcionar informació sobre el comportament energètic de l’edifici i les emissions associades a la font primària d’energia que es consumeix
  • Proposar actuacions de millora energètica

 

L’edifici es va construir al 1944 i al llarg del temps ha tingut diferents usos. Actualment l’activitat és de centre cívic, amb un número d’usuaris diaris mig de 75 persones. Es tracta d’un edifici de planta rectangular amb unes dimensions aproximades de 35 x 9,5 metres amb dues plantes de 340 m² construïts cadascuna i una planta altell de 32 m², amb una superfície construïda total de 712 m².

Es tracta d’un edifici que es comporta de manera força eficient en èpoques caloroses i molt poc eficient en èpoques fredes, obtenint una qualificació energètica E (corresponent a les emissions de CO2 emeses i la de consum global d’energia primària).