Certificat energètic de conjunt de naus industrials - Celobert CooperativaCertificat energètic de conjunt de naus industrials - Celobert Cooperativa

Certificat energètic de conjunt de naus industrials

Celobert fa els certificats energètics de conjunt de naus industrals.

En concret, en aquest projecte se’ns encarrega la visita conjunta de 4 naus amb la següent configuració:

Nau 1:
oficines 200-300 m2
magatzem 600-700m2

Nau 2:
oficines 200-300 m2
magatzem 600-700m2

Nau 3:
oficines 100-200 m2
magatzem 500-600m2

Nau 4:
oficines 600-700 m2
magatzem 500-600m2

Es fa la visita i s’amplia la descripció de recomanacions sobre les millores energètiques proposades en el informe de Certificat d’eficiència energètica de edificis existents corresponent. D’aquesta manera, s’analitzen en termes de cost / benefici i classificades en funció de la seva viabilitat tècnica, econòmica i fundacional i de la seva repercussió energètica.