Cirerers: cohabitatge cooperatiu a Roquetes

Aquest projecte sorgeix d’haver guanyat el concurs de solars públics destinats a cohabitatge cooperatiu, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2017, al qual ens vam presentar com a equip d’arquitectura i enginyeria de la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús Sostre Cívic.

La construcció d’aquests 32 habitatges i espais comunitaris, s’inicia a principis de 2020, després de dos anys intensos de treball col.lectiu amb les futures habitants, de definició del projecte arquitectònic i d’encaix del model de convivència.

A més, cal destacar que gairebé la totalitat de les empreses que col·laboren per fer realitat aquest projecte són cooperatives de l’economia social i solidària: arquitectura, enginyeria, promoció, construcció, gestió grupal, finançament i assegurances.

 

 

 

L’edifici se situa a la plaça de les Dones de Nou Barris del barri de Roquetes, i amb les seves vuit plantes, serà l’edifici més alt de l’Estat construït en fusta. L’edifici serà passiu perquè tindrà una mínima demanda energètica pel que fa a la climatització i producció d’aigua calenta, i serà ecològic perquè s’utilitzaran materials amb mínima petjada ecològica i preferentment orgànics. Aquí t’expliquem amb més detalls aquests dos conceptes.

 

Objectiu funcional i urbanístic de l’edifici

A nivell funcional, el projecte respon a unes lògiques de convivència que potencien la relació i vincle veïnal: disposa d’espais comuns en planta baixa oberts a la ciutat, d’espais exteriors d’ús comunitari a cadascuna de les plantes (els carrers-replà), i de places-terrasses d’ús col·lectiu a les plantes tercera i cinquena.

A nivell urbanístic, l’edifici fa de ròtula entre la ciutat autoconstruïda original del barri i la nova ciutat, formada per edificis d’habitatges més nous i de major tamany.

 

Els elements comunitaris de l’edifici

 

El nucli d’ascensors i escales, situat a l’interior d’illa, connecta els vuit carrers-replà en vertical on es situen els espais de bugaderia comunitària i l’accés als espais habitables privats. Aquests, 32 en total, estan limitats per murs de càrrega de fusta contralaminada i s’obren cap a les bones vistes i a la llum solar.

Als carrers-replà en alçada s’hi produeix la vida pròpia d’un carrer de poble: jugar, prendre l’aire, estendre la roba, prendre una copa, llegir o mirar la posta de sol. A la terrassa de la tercera planta s’hi ubica una zona de jocs per a la mainada, i a la de la cinquena hi ha un espai de cuina-menjador amb vistes al mar.

A la planta baixa s’hi concentra la major part de vida comunitària, amb una sala polivalent connectada amb la plaça de les Dones de Nou Barris, una zona d’estudi-biblioteca i un taller-magatzem amb aparcament per a bicicletes. A la coberta de l’última planta s’hi ubiquen les plaques fotovoltaiques així com el sistema d’aerotèrmia que produeix l’aigua calenta per al consum i per a la climatització.

 

 

 

Et pot interessar

 

 

ARTICLE | Com és un edifici d’habitatges sostenible?
ARTICLE | Quin és el procés de codisseny d’un edifici de cohabitatge?

 


 

Col·laboracions

Jorge Blasco | Estudi M103 | Càlcul estructura
Àurea acústica | Enginyeria acústica
Grup Nou | Direcció d’Execució d’Obra
Guifré De Peray | Fotografia