Cirerers, cohabitatge cooperatiu a Roquetes - Celobert CooperativaCirerers, cohabitatge cooperatiu a Roquetes - Celobert Cooperativa

Cirerers, cohabitatge cooperatiu a Roquetes

 

El projecte Cirerers neix a partir del concurs de solars públics destinats a cohabitatge cooperatiu, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2017, en el que ens presentem com a equip d’arquitectura i enginyeria de la cooperativa d’habitatges en cessió d’ús Sostre Cívic.

La construcció de l’edifici s’inicia a principis de 2020, després de dos anys intensos de treball col·lectiu i de codisseny, de definició del projecte arquitectònic i d’encaix del model de convivència amb les futures habitants.

A més, cal destacar que gairebé la totalitat de les empreses que col·laboren per fer realitat aquest projecte són cooperatives de l’Economia Social i Solidària: arquitectura, enginyeria, promoció, construcció, gestió grupal, finançament i assegurances.

Cirerers se situa a la plaça de les Dones de Nou Barris de Roquetes a Barcelona, i amb les seves vuit plantes, esdevé l’edifici més alt de l’Estat construït en fusta. L’edifici serà passiu perquè tindrà una mínima demanda energètica pel que fa a la climatització i producció d’aigua calenta, i serà ecològic perquè s’utilitzaran materials amb mínima petjada ecològica i preferentment orgànics. Aquí t’expliquem amb més detall aquests dos conceptes.

El projecte és un edifici comunitari de 8 plantes d’alçada (PB+7) que allotja 32 unitats de convivència i que ocupa un total d’uns 2.700 m² construïts en un solar públic de 430 m².  L’arquitectura d’aquest edifici respon a una aposta col·lectiva i és fruit d’un procés participatiu entre futures usuàries i equip tècnic del projecte.

 

Compromís amb la ciutat: edifici ròtula

L’objectiu és dissenyar un edifici que no només doni resposta a les necessitats de les seves futures habitants sinó també que aporti valor a l’entorn urbà que l’envolta. El projecte es planteja com una peça urbana que articula un teixit antic de petites cases unifamiliars entre mitgeres i un altre de més contemporani i massiu. També vetlla per mantenir l’skyline de PB + 2 existent en tota la façana del carrer Pla dels Cirerers i resol les cinc plantes que té per sobre a través d’un esglaonat que s’adapta a la topografia del terreny.

Compromís amb la comunitat: La casa és tot l’edifici

Els espais que estructuren un edifici de cohabitatge són els espais col·lectius i d’ús comunitari. Aquests són els que donen sentit i identitat al projecte social i esdevenen l’element central del procés de codisseny arquitectònic. En el cas de Cirerers es plantegen quatre tipus d’espais, que venen definits pel seu grau d’obertura i de vincle amb allò comunitari:

  • Espais oberts al barri: situats a la planta baixa, on més relació i connexió hi ha amb l’espai públic. Just a la cantonada que connecta amb la plaça, s’hi allotja l’Economat Social, un espai híbrid entre cooperativa de consum i botiga de productes ecològics i de proximitat. També a la planta baixa s’ubica un espai polivalent, que pot ser utilitzat tant per les sòcies de Cirerers, com per persones i entitats externes al projecte.
  • Espais d’ús comunitari: l’edifici integra diversos espais comuns definits per les pròpies usuàries de Cirerers i consten de 240 m² d’espai comunitari en planta baixa i 240 m² de terrasses exteriors. Aquests últims es situen a les cobertes de les plantes 3a, 6a i 7a i podran ser utilitzats com a menjador comunitari, per fer-hi activitats lúdiques a l’aire lliure i per ubicar-hi un hort.
  • Espais d’ús col·lectiu: el projecte preveu un tipus d’espai col·lectiu intermig, que no és ni 100% privatiu ni 100% comunitari. És un espai exterior cobert d’uns 240 m² distribuïts en sis plantes i que hem anomenat “carrer-replà”. Aquest, a més de donar accés als habitatges i allotjar la bugaderia compartida de cada planta, serà un espai d’expansió dels propis habitatges i de relació entre les veïnes.
  • Espais d’ús privatiu:  l’edifici té un total de 32 espais d’ús privatiu, és a dir, espais d’ús exclusiu per cada unitat de convivència de tres tipologies diferents, la majoria dels quals amb zona exterior: 22 habitatges passants d’entre 40-45 m², 5 habitatges en cantonada d’entre 60-65 m² i 5 habitatges passants d’entre 60-65 m².

Aquí t’expliquem l’experiència
de Cirerers en el procés de codisseny

 

Compromís amb el medi ambient: Ecologia i eficiència energètica

Diem que Cirerers fa front a l’emergència climàtica perquè és un edifici que consumeix molt poca energia, el seu procés constructiu ha generat una mínima petjada ecològica i incorpora instal·lacions eficients i renovables. Aquestes tres estratègies el converteixen en un edifici que s’allunya de les construccions tradicionals perquè s’ha dissenyat pensant en que el cost ambiental associat a la fabricació, transport, posada en obra i futur reciclatge de l’edifici sigui mínim, i perquè un cop en funcionament assoleixi un nivell d’eficiència de casa passiva o edifici de consum quasi nul (nZEB) que anirà més enllà del que exigeix la normativa vigent d’estalvi energètic.

 

Aquí t’expliquem en detall perquè
és un edifici d’habitatges sostenible

 


També et poden interessar…

 

 

ARTICLE | Com és un edifici d’habitatges sostenible?
ARTICLE | Quin és el procés de codisseny d’un edifici de cohabitatge?

 


 

Col·laboracions

Jorge Blasco | Estudi M103 | Càlcul estructura
Àurea acústica | Enginyeria acústica
Grup Nou | Direcció d’Execució d’Obra
Guifré De Peray
| Fotografia
Joan Guillamat | Fotografia

 

Documentació