Col·laboració en la redacció del POUM de Tremp - Celobert CooperativaCol·laboració en la redacció del POUM de Tremp - Celobert Cooperativa

Col·laboració en la redacció del POUM de Tremp

Celobert ha col·laborat amb el Taller d’Arquitectura i Territori slp, en la redacció del Pla d’ordenació urbanística municipal de Tremp.

La planificació territorial ha atorgat a la ciutat Tremp un rol capdavanter en el desenvolupament del Pallars Jussà i l’Alt Pirineu, assenyalant la necessitat del seu creixement atenent no només a les seves dinàmiques pròpies sinó com a motor per al desenvolupament territorial. Aquest paper, ve a sumar-se al creixement demogràfic que el municipi està experimentant els darrers anys i que han portat entre d’altres coses a l’aparició ja, de projectes de major escala com són la generació d’una àrea residencial estratègica, la planificació de l’aeròdrom i la creació d’un nou centre d’activitat industrial d’escala comarcal, entre d’altres.

El POUM s’ha redactat en aquest escenari on era imprescindible abordar la planificació de la ciutat per garantir un desenvolupament equilibrat del municipi, que faci compatibles les dinàmiques urbanes amb un planejament del territori adequat. Cal destacar que Tremp és el municipi amb més superfície de Catalunya (303,6 Km2) i que té un valor natural i paisatgístic únic i un patrimoni cultural, repartit per tots els petits nuclis que el formen, que cal regular i mantenir.