Col·laboraviu, per un habitatge transformador - Celobert CooperativaCol·laboraviu, per un habitatge transformador - Celobert Cooperativa

Col·laboraviu, per un habitatge transformador

Des de Celobert volem promoure el dret a l’habitatge actuant des de diferents àmbits, ja que creiem és fonamental generar un canvi de concepció i entendre l’habitatge com un dret i no una inversió, com una construcció col·lectiva i no individual.

En aquest sentit treballem per impulsar models d’habitatge alternatius, com les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús o la masoveria urbana, models que van més enllà del lloguer o la compra i poden ser l’embrió d’un nou paradigma de la situació de l’habitatge a casa nostra.

Un dels projectes que hem engegat amb aquest objectiu ha sigut Col·laboraviu, una iniciativa per difondre i promoure les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús i la masoveria urbana a la ciutat de Barcelona.

Vam desenvolupar el projecte durant els anys 2016 i 2017, comptant amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la convocatòria de Subvencions per realitzar projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

En un inici les actuacions tenien tres objectius principals:

  • Impulsar una xarxa de persones i col·lectius vinculats al dret a l’habitatge i els models alternatius de tinença a Barcelona.
  • Realitzar activitats de divulgació i difusió dels dos models.
  • Generar eines i recursos per a persones interessades.

I es van realitzar diferents tipus d’actuacions:

  • Portal web: Un lloc on trobar contingut relacionat amb els dos models, recursos i experiències existents, així com el calendari i la informació de les diferents activitats realitzades. http://www.col-laboraviu.cat/
  • Jornades de debat: Uns espais on reflexionar amb altres col·lectius i entitats en relació a la pertinença de la masoveria urbana i les cooperatives de cessió d’ús, la seva aplicació i les eines necessàries per fer-los efectius.
  • Sessions de formació: Sessions destinades a personal de les Oficines de l’Habitatge de Barcelona i dels Punts d’informació juvenil, per tal de donar a conèixer els models alternatius a les persones que atenen a la ciutadania en matèria d’habitatge.
  • Sessions als barris: Xerrades de difusió realitzades en diferents barris de la ciutat, amb la col·laboració d’alguna entitat local. On es va plasmar el gran interès que hi ha a Barcelona per aquests nous models, tot i el desconeixement de com funcionen i de com aplicar-los.
  • Jornades de formació, Eines pel cohabitatge: Quatre jornades destinades a indagar en els fonaments i la construcció d’un projecte de cohabitatge, amb la participació de persones interessades en viure en una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús i dinamitzades per l’equip de Perviure.

Més informació: http://www.col-laboraviu.cat/