Implantació de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús a Bergondo - Celobert CooperativaImplantació de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús a Bergondo - Celobert Cooperativa

Implantació de les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús a Bergondo

Durant l’any 2019, hem estat treballant juntament amb Perviure Sccl i Facto Sccl en un estudi per a implementar el model de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús al municipi de Bergondo, Galicia.

 

L’ajuntament de Bergondo s’ha interessat en el model d’habitatge cooperatiu com un mecanisme per a poder generar habitatge assequible en un municipi caracteritzat per un parc d’habitatge de cases unifamiliars de grans dimensions i nuclis urbans de baixa densitat.

 

La implementació de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús hauria de permetre l’augment de la densitat residencial en alguns punts claus del municipi, principalment en les zones que poden actuar com a pols d’atracció situades en els punts més cèntrics dels diferents nuclis urbans que conformen el municipi. Un mecanisme que l’ajuntament té previst incorporar en el nou Pla urbanístic municipal en redacció (PXOM).

 

A més, la possibilitat de generar projectes que vagin més enllà de l’habitatge, generant una comunitat veïnal i altres usos complementaris al de l’habitatge, pot ser un factor clau per a dinamitzar un municipi eminentment residencial.

 

Complementàriament a l’estudi vinculat a la implementació de les cooperatives en cessió d’ús al conjunt de municipi, també s’ha estudiat la viabilitat de fer una promoció en un solar municipal. Un projecte que serviria de prova pilot i com un pas previ al foment del model en sòl privat.