Coroleu 7: rehabilitació integral d’un edifici entre mitgeres - Celobert CooperativaCoroleu 7: rehabilitació integral d’un edifici entre mitgeres - Celobert Cooperativa

Coroleu 7: rehabilitació integral d’un edifici entre mitgeres

Sant Andreu del Palomar és un barri barceloní amb molta història i tradició obrera. A Celobert vam rebre l’encàrrec de rehabilitar una casa de tres habitatges entre mitgeres al casc antic del barri que estava totalment abandonada. La construcció data del 1908 i la finca està catalogada i inclosa al Pla especial de protecció del carrer Coroleu.

La intervenció la vam plantejar de manera integral, intentant preservar el valor patrimonial de l’edifici i sense perdre de vista que el nou habitatge havia de ser modern i amb espais diàfans. Teníem l’encàrrec de treure el màxim rendiment a l’espai i buscar tota la llum natural possible, tot un repte si tenim en compte la geometria estreta i allargada de la planta. D’altra banda, vam dedicar especial atenció a la millora energètica amb la incorporació de sistemes per a la millora de l’eficiència energètica de l’edifici, com la col·locació d’aïllaments naturals a les façanes i coberta, finestres amb doble envidrament baix emissiu, calefacció per terra radiant i un sistema de ventilació de doble flux amb recuperació de calor. Després d’aquests canvis vam aconseguir una qualificació energètica nivell A.

Obra acabada


Procés de l'obra


Certificació energètica


Estat inicial