Creació de la plataforma web masqueunacasa.org - Celobert CooperativaCreació de la plataforma web masqueunacasa.org - Celobert Cooperativa

Creació de la plataforma web masqueunacasa.org

Masqueunacasa és una plataforma web de processos col·lectius d’habitatge que pretén oferir eines per fomentar la participació i autogestió en la construcció dels nostres habitatges i entorns.

És un suport en línia per oferir i debatre alternatives al model dominant d’habitatge actual, proposant experiències construïdes i guies d’assessoria que ens ajudin a veure una altra manera de fer les coses més cooperativa.

L’objectiu del projecte és crear una web on, persones i grups que estiguin interessades a iniciar, promoure i participar en un projecte col·lectiu d’habitatge, puguin trobar informació i assessorament sobre les opcions alternatives que existeixen. Així mateix, s’ofereix la possibilitat d’aportar experiències construïdes que puguem conèixer, o col·lectius i equips de professionals que treballin sobre aquestes temàtiques.

L’accés a la informació s’organitza sobre la base de preguntes obertes necessàries si volem resoldre la nostra manca d’habitatge de manera col·lectiva. Les preguntes s’organitzen segons els moments principals del procés, i ens permeten també organitzar les experiències construïdes i els agents implicats.

Els principals temes tractats són:

  • Quin tipus de contracte necessito per accedir a un habitatge?
  • Com m’organitzo per accedir a un habitatge?
  • Què vull compartir amb altres habitatges?
  • Com pago l’habitatge o terreny?
  • Com puc participar en el disseny del meu habitatge?
  • Com estalvio energia en la concepció del projecte?
  • Quines tipologies d’habitatge poden ser flexibles en el temps?
  • Puc participar en la construcció o la rehabilitació del meu habitatge?
  • Com gestionem els nostres habitatges?