Espai Memorial Abolició de l’Esclavatge

L’Espai Memorial de l’Abolició de l’Esclavatge de Verdú té per objectiu convertir l’actual Santuari de St. Pere Claver en un atractor d’interès espiritual, cultural i turístic on es valori el llegat i la repercussió de la vida del sant a nivell nacional i internacional, en el seu paper determinant en la història de l’esclavatge i els drets humans.

La proposta que realitzem es basa en la construcció d’un nou volum de 2 plantes, ubicat en l’espai exterior de pati actual, adherit al actual santuari, i situat en un punt estratègic. Aquests nou volum permet:

  • Connectar i facilitar l’accessibilitat amb les 3 plantes on s’hi ubicarà l’EPC (Espai Pere Claver)
  • Ampliar la superfície del conjunt per als nous espais que requereix l’EPC i que actualment no hi tenen cabuda
  • Millorar la qualitat urbana del conjunt del Santuari, per tal d’aportar major monumentalitat i visibilitat de l’actual àmbit d’entrada del santuari.