Espai Memorial Abolició de l’Esclavatge - Celobert CooperativaEspai Memorial Abolició de l’Esclavatge - Celobert Cooperativa

Espai Memorial Abolició de l’Esclavatge

L’Espai Memorial de l’Abolició de l’Esclavatge de Verdú té per objectiu convertir l’actual Santuari de St. Pere Claver en un atractor d’interès espiritual, cultural i turístic on es valori el llegat i la repercussió de la vida del sant a nivell nacional i internacional, en el seu paper determinant en la història de l’esclavatge i els drets humans.

La proposta que realitzem es basa en la construcció d’un nou volum de 2 plantes, ubicat en l’espai exterior de pati actual, adherit al actual santuari, i situat en un punt estratègic. Aquests nou volum permet:

  • Connectar i facilitar l’accessibilitat amb les 3 plantes on s’hi ubicarà l’EPC (Espai Pere Claver)
  • Ampliar la superfície del conjunt per als nous espais que requereix l’EPC i que actualment no hi tenen cabuda
  • Millorar la qualitat urbana del conjunt del Santuari, per tal d’aportar major monumentalitat i visibilitat de l’actual àmbit d’entrada del santuari.