Estudi de necessitats d’habitatge i recursos existents a l’AMB - Celobert CooperativaEstudi de necessitats d’habitatge i recursos existents a l’AMB - Celobert Cooperativa

Estudi de necessitats d’habitatge i recursos existents a l’AMB

Entre l’any 2016 i 2017 vam col·laborar amb la Fundació CONFAVC en l’elaboració d’un estudi sobre l’habitatge buit, les necessitats d’habitatge i els recursos existents a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB),

L’estudi, encarregat per l’Àrea de Desenvolupament Socioeconòmic de l’AMB, tenia l’objectiu de donar eines per al coneixement de la situació als diferents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels reptes que cada municipi afronta. A més, l’abast metropolità de l’estudi permetia posar en relació la situació dels diferents municipis i pensar actuacions coordinades per donar-hi resposta.

Per portar a terme l’estudi vam recopilar el màxim d’informació possible, tant de fonts estadístiques com directament a través d’enquestes i entrevistes, a diferents agents: Ajuntaments, Agència de l’Habitatge de Catalunya, Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana i Diputació de Barcelona.

L’anàlisi de les diferents dades ens va permetre desenvolupar un seguit de conclusions i recomanacions. La principal conclusió va ser constatar la diversitat de situacions entre els diferents municipis de l’AMB i que malgrat les diferencies de partida, tots els municipis metropolitans, tenen una important necessitat d’habitatge assequible molt per sobre de la seva pròpia capacitat de donar resposta.

Així doncs, les recomanacions s’enfocaven a remarcar la necessitat d’activar tots els mecanismes dels quals disposen les administracions, tant locals, com supralocals, per generar habitatge assequible. Recomanant especialment el desenvolupament de Plans Locals d’Habitatge que permetin identificar les problemàtiques i potencialitats del municipi per tal d’establir un full de ruta bàsic per a la política d’habitatge municipal.

Més informació:

http://www.amb.cat/web/desenvolupament-socioeconomic/estudis-socioeconomics/detall/-/estuditerritorial/habitatge-buit–necessitats-d-habitatge-i-recursos-existents/6621651/11708

Descarregar PDF de l’estudi