Estudi de possibilitats d’ampliació d’edifici d’habitatges - Celobert CooperativaEstudi de possibilitats d’ampliació d’edifici d’habitatges - Celobert Cooperativa

Estudi de possibilitats d’ampliació d’edifici d’habitatges

Estudi que desenvolupa tres possibles nivells d’actuació en un edifici d’habitatges al barri del Carmel, basats en el que permet la normativa urbanística i la racionalització de la inversió.

Es plantegen 3 opcions:

  1. Manteniment de volumetria actual (rehabilitació)
  2. Remunta i ampliació parcial
  3. Remunta i ampliació total.

Totes les opcions es presenten amb un pressupost que inclou mesures desglossades de millora del comportament energètic, que es basen principalment, en la millora de l’aïllament tèrmic i de la protecció solar dels seus tancaments.