Estudi de possibilitats d’ampliació d’edifici d’habitatges

Estudi que desenvolupa tres possibles nivells d’actuació en un edifici d’habitatges al barri del Carmel, basats en el que permet la normativa urbanística i la racionalització de la inversió.

Es plantegen 3 opcions:

  1. Manteniment de volumetria actual (rehabilitació)
  2. Remunta i ampliació parcial
  3. Remunta i ampliació total.

Totes les opcions es presenten amb un pressupost que inclou mesures desglossades de millora del comportament energètic, que es basen principalment, en la millora de l’aïllament tèrmic i de la protecció solar dels seus tancaments.