Guia: Facilitar l’accés al sòl a cooperatives des de l’administració - Celobert CooperativaGuia: Facilitar l’accés al sòl a cooperatives des de l’administració - Celobert Cooperativa

Guia: Facilitar l’accés al sòl a cooperatives des de l’administració

Des de Celobert i Perviure, amb el suport de les cooperatives Filalagulla, Jamgo i Coopdemà, hem impulsat i coordinat el projecte #Unllocperviure. Un projecte d’intercooperació per a facilitar la cerca i l’accés al sòl i edificis a projectes de cohabitatge i cooperatives en cessió d’ús. 

El projecte ha estat subvencionat per la Generalitat de Catalunya en el marc de la convocatòria per a Projectes Singulars de promoció de l’economia social i la creació de cooperatives i societats laborals.

La principal tasca de Celobert ha estat la redacció d’una guia per tal de proporcionar eines a les administracions locals per a que puguin facilitar l’accés a sòl o edificis a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús.

 

Les eines desenvolupades es plantegen en dos sentits:

  • Accés a sòl/patrimoni públic: Es descriuen els mecanismes per cedir sòls públics per a la provisió d’habitatge assequible per part de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, i els criteris a tenir en compte.
  • Accés a sòl/patrimoni privat: S’exposen els mecanismes disponibles per facilitar l’accés a sòl i patrimoni privat mitjançant un suport públic no vinculat a sòls municipals.

 

Contingut 

El contingut de la guia s’estructura en 4 càpsules i un document introductori:

 


0 | Introducció | Descarrega
Context general i passos previs que s’haurien de desenvolupar des de l’administració local abans de fer efectiu el suport públic a una cooperativa.

 


1 | Tipus de sòl | Descarrega

 

Es classifiquen els tipus de sòls segons la seva qualificació urbanística i com s’adequa cadascun d’ells a les característiques de les cooperatives en cessió d’ús.

ARTICLE | Les cooperatives d’habitatge en cessió d’ús, un model a implementar en diferents tipus de sòl


2 | Mecanismes d’adjudicació del sòl i patrimoni | Descarrega

 

Es descriuen els mecanismes que es poden utilitzar per cedir un sòl municipal a una cooperativa en cessió d’ús i els passos a seguir per realitzar l’adjudicació.

ARTICLE | Instruments, mecanismes i criteris per a la cessió de sòls públics a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús


 

3 | Criteris per a la cessió de sòl i patrimoni | Descarrega

 

Es plantegen els diferents criteris que es poden tenir en compte per oferir suport públic a una entitat que vulgui promoure una cooperativa en cessió d’ús.

ARTICLE | Instruments, mecanismes i criteris per a la cessió de sòls públics a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús


4 | Mecanismes per facilitar l’adquisició de sòl i patrimoni | Descarrega

 

S’exposen les eines a l’abast de les administracions públiques per facilitar l’adquisició de sòl i patrimoni privat.

ARTICLE | Mecanismes per facilitar l’adquisició de sòl i patrimoni per a cooperatives d’habitatge en cessió d’ús


Fitxes de projectes cooperatius | Descarrega

 

Descarrega’t aquí la guia sencera

 


Públic a qui s’adreça

La guia s’adreça a entitats públiques municipals o supramunicipals que vulguin impulsar la creació de cooperatives d’habitatge en cessió d’ús al seu territori. En concret, està pensada per a que els equips municipals, tant tècnics com polítics, que tinguin interès en impulsar les cooperatives en cessió d’ús puguin aprofundir en els mecanismes disponibles i com dur-los a terme.

 

Autoria

Per a la redacció de la guia hem comptat amb el suport del jurista Raimon Soler i Renobell.

Així com l’assessorament i revisió d’Isabel Ezpeleta (Gerència de Serveis d’Habitatge i Activitats, de la Diputació de Barcelona), Eva Gundin (Direcció de Promoció d’Habitatge de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya), David Guardia (SostreCívic) i Joana Gómez.

També hem comptat amb la col·laboració de Sostre Cívic i la Fundació La Dinamo, entre d’altres entitats de la Sectorial d’Habitatge cooperatiu de la XES. I l’assessorament d’Artur Fornés i Ivan Gallardo en diferents temes vinculats als concursos públics per a la promoció de sòl.