Estudi i guia d’alternatives d’accés a l’habitatge Consell Nacional de Joventut de Catalunya - Celobert CooperativaEstudi i guia d’alternatives d’accés a l’habitatge Consell Nacional de Joventut de Catalunya - Celobert Cooperativa

Estudi i guia d’alternatives d’accés a l’habitatge Consell Nacional de Joventut de Catalunya

Durant la primera meitat de l’any 2014 vam elaborar, per encàrrec del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, un estudi i una guia per apropar el coneixement dels models alternatius d’accés i tinença de l’habitatge al col·lectiu jove i facilitar-ne l’aplicació. Els temes inclosos a la guia són:

  • Masoveria urbana
  • Cooperatives de cessió d’ús
  • Dret de superfície
  • Copropietat: propietat compartida i propietat temporal
  • Autoconstrucció i implicació de l’usuari en la reforma de l’habitatge
  • Cohabitatge i espais compartir
  • Mecanismes alternatius de finançament: realització de feines personals, reducció de costos, finançament col·lectiu, banca ètica, finançament públic

 

Recentment hem actualitzat la guia per incorporar les iniciatives que han sorgit al llarg dels últims 4 anys en matèria de nous models d’accés a l’habitatge. En paral·lel, s’han realitzat un seguit de xerrades i tallers pràctics arreu del territori (Lleida, Girona i properament Reus) amb l’objectiu de presentar la guia i fer-ne difusió. Les sessions es complementen amb experiències reals de models alternatius d’habitatge, com el cas de l’entitat La Llavor, primer projecte de masoveria urbana a Lleida, i el projecte d’habitatge col·lectiu a Calonge i Sant Antoni.