Guia: Les claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús - Celobert CooperativaGuia: Les claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús - Celobert Cooperativa

Guia: Les claus de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús

L’any 2017, la cooperativa Sostre Cívic, ens encarrega l’elaboració d’una guia que descrigui les característiques bàsiques del cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús d’una forma entenedora i que tracti de forma general tots els aspectes relacionats amb el model.

La guia parteix de la voluntat de Sostre Cívic d’elaborar un document que reculli la informació que pot ser útil a qualsevol persona interessada en aquest model, en definitiva, una guia útil per a tothom que vulgui viure en un projecte de cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús.

A més, aquesta guia es planteja com un primer número introductori d’una col·lecció de guies temàtiques en què s’aprofundirà en els aspectes més rellevants dels projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús.

La guia inclou els següents capítols:

   1. Introducció
   2. Què és el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús
   3. Quins valors pot promoure
   4. Com es crea un projecte cooperatiu d’habitatge en cessió d’ús?
   5. Criteris d’accés
   6. Un cop hi estem vivint
   7. Model de convivència
   8. Marc legal
   9. Arquitectura i construcció
   10. Finançament
   11. Característiques del model de Sostre Cívic

 


guia Sostre Cívic habitatge cooperatiu en cessió d'ús