Guia Entorn Urbà i Salut - Celobert CooperativaGuia Entorn Urbà i Salut - Celobert Cooperativa

Guia Entorn Urbà i Salut

Hem participat en la redacció de la nova versió on-line de la Guia Entorn Urbà i Salut, impulsada per la Diputació de Barcelona i realitzada conjuntament amb Green Building Council, Institut de Salut Global Barcelona, Universitat de Vic i PMMT. L’objectiu principal d’aquest document és ajudar a la creació d’entorns urbans que animin la població a viure de forma saludable i que minimitzin aquells factors mediambientals que poden suposar un risc per a la salut de les persones que hi viuen.

 

La Guia Entorn Urbà i Salut funciona com una eina pràctica, de referència i orientació, per facilitar la consideració dels indicadors de salut en el disseny i la implementació dels plans urbanístics municipals, la gestió dels recursos i/o el foment d’activitats al vostre municipi. A la Guia hi trobaràs informació sobre com l’entorn físic en què vivim té efectes sobre la nostra salut, i sobre què hem de tenir en compte quan fem intervencions sobre l’entorn urbà per tal de tenir presents aquests elements de salut. La guia és doncs útil a totes aquelles persones professionals, de l’àmbit tècnic o municipal, que hagin de dissenyar, construir, utilitzar o gestionar elements de l’entorn urbà.

FAQ: Què trobaré en aquesta Guia? | Diputació de Barcelona

 

La guia, estructurada en cinc àmbits i formada per 72 fitxes, vol donar resposta a qüestions sobre disseny, manteniment, gestió i ús dels diferents elements de l’entorn urbà, amb l’objectiu de fomentar la salut i el benestar de la ciutadania i minimitzar els potencials riscos per a la salut.

 

Des de Celobert, hem estat treballant específicament l’àmbit de l’Habitatge posant el focus en el següents temes: dret a l’habitatge, entorn saludable, disseny saludable dels edificis i disseny, ús i manteniment dels habitatges.

 

 

Dret a l’habitatge


Assetjament immobiliari

Desocupació

Envelliment

Habitatge assequible i estable

Pobresa energètica

Risc de pèrdua de l’habitatge

Sobreocupació

 

 

L’entorn. Entorn saludable


Integració urbana

Fonts de risc ambiental

Emplaçament de percepció segura

Confort acústic

 

 

L’edifici. Disseny saludable dels edificis d’habitatge


Edificis d’habitatges sostenibles i ecoeficients

Edificis d’habitatges diversos i per a tothom

Edificis d’habitatges amb espais comuns i comunitaris

Edificis d’habitatges accessibles

Edificis amb materials saludables

 

 

L’habitatge. Disseny, ús i manteniment dels habitatges


Ventilació

Soroll

Salubritat als habitatges

Prevenció d’accidents domèstics

Intercanvis energètics no controlats

Infrahabitatge

Humitats

Higiene energètica i camps electromagnètics