Habitatges de protecció oficial a Sants - Celobert CooperativaHabitatges de protecció oficial a Sants - Celobert Cooperativa

Habitatges de protecció oficial a Sants

Aquest projecte d’habitatges de protecció oficial en règim de dret de superfície ha estat el guanyador del concurs públic celebrat per l’IMHAB per al solar del carrer Constitució 49 del barri de Sants de Barcelona. Impulsat per a la cooperativa social Servimcoop, des de Celobert hem portat a terme el disseny arquitectònic i estudi energètic del futur edifici.

 

El projecte planteja un sistema d’unitats habitables iguals que, en repetir-se i desplaçar-se, s’adapten a la geometrial del solar i genera diferents visuals i relacions entre elles. Aquest joc geomètric ocupa tot l’espai disponible del terreny però deixa un buit central: l’atri de l’edifici, un element termoregulador i alhora espai relacional. L’accés als habitatges es fa a través d’una passera al voltant d’aquest pati central, que genera un espai controlat i de trobada del veïnat.

 

 

L’edifici planteja 48 habitatges en sis plantes i, a més d’aquest pati, ofereix dues terrasses comunitàries i espai d’ús col·lectiu en planta baixa. Les quatre primeres plantes contenen vuit habitatges i la cinquena i sisena en contenen sis, aquestes dues últimes cedint espai a les terrasses. A la planta baixa s’hi ubiquen quatre habitatges per a persones amb mobilitat reduïda, una sala comunitària, un aparcament de bicicletes al costat de l’entrada i també un espai per a instal·lacions. L’accés a l’edifici es fa a través d’un espai porxat tangent al carrer Toledo, amb el futur nou parc com a teló de fons. Els habitatges en planta baixa, totalment adaptats i accessibles, també tenen vistes al parc i estan elevats un metre per matenir la privacitat. I connectat al carrer Constitució s’ubica el local comercial, una peça que es suma al teixit de petit comerç del barri.

Cada habitatge està format per estances iguals desplaçades entre elles, que afavoreixen l’ús desjerarquitzat i inclusiu de l’espai. Per exemple, la dimensió dels espais de distribució permet un ús alternatiu com a zona d’estudi, espai per jugar o fer ioga. Aquesta repetició de peces racionalitza l’estructura i el procés d’execució, i a la vegada, dota l’edifici d’una gran flexibilitat per resoldre les diferents tipologies d’habitatge. A més, la posició desquadrada de les peces millora les visuals i la percepció de l’espai.

A nivell energètic, el projecte planteja un disseny passiu bioclimàtic de molt baixa demanda tèrmica a través de ventilació creuada passiva regulable, tancaments exteriors amb gran aïllament tèrmic, proteccions solars en totes les obertures i alta estanquitat a l’aire exterior. També planteja un disseny eficient de les instal·lacions a través d’aquestes estratègies:

  • Subministrament d’electricitat i de calor com a úniques fonts d’energia canalitzada
  • Eficient equipament de ventilació forçada amb recuperació de calor a cada habitatge
  • Sistema d’aerotèrmia per cobrir la demanda tèrmica  i maximitzar l’eficiència de generació de calor i fred

Col·laboradores
  • Oikosvia| Proposta concurs i generació de material gràfic