Implementació del Pla Local d’Habitatge a Figaró-Montmany - Celobert CooperativaImplementació del Pla Local d’Habitatge a Figaró-Montmany - Celobert Cooperativa

Implementació del Pla Local d’Habitatge a Figaró-Montmany

Des de Celobert vam col·laborar en la implantació i gestió de l’Oficina local d’habitatge, algunes de les actuacions en que vam participar van ser les següents:

  • Estudi i cens d’habitatges buits del municipi.
  • Servei d’assessorament porta a porta en matèria d’habitatge.
  • Creació d’una borsa d’habitatge activa.
  • Jornades i tallers formatius en habitatge i models alternatius d’accés.
  • Creació de l’espai web municipal en temes d’habitatge.
  • Incentivació de models alternatius d’accés a l’habitatge.