Impuls de la Masoveria Urbana a Montcada i Reixac - Celobert CooperativaImpuls de la Masoveria Urbana a Montcada i Reixac - Celobert Cooperativa

Impuls de la Masoveria Urbana a Montcada i Reixac

La Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament de Montcada i Reixac, ens ha encarregat l’elaboració d’un projecte d’impuls de la masoveria urbana al municipi.

La masoveria urbana és un model alternatiu d’accés a l’habitatge que fomenta l’activació d’habitatges buits, la seva millora i manteniment i permet accedir a l’habitatge a un preu menor que un lloguer i sovint més estable. El contracte de masoveria urbana s’estableix a partir d’un acord entre la propietat d’un habitatge que es troba en mal estat i desocupat i una persona masovera, de manera que la propietat en cedeix l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que la persona masovera assumeixi les obres de rehabilitació i manteniment.

celobert-masoveria_esquema1_situacio-actual

 

L’elaboració del projecte s’ha dividit en dues fases:


Fase 1

La fase 1 va consistir en l’elaboració d’un primer estudi on s’analitzava la viabilitat de diferents actuacions d’impuls de la masoveria urbana. L’estudi va permetre a l’Ajuntament definir el rol que volia adoptar i les actuacions a desenvolupar en relació la masoveria urbana.

L’equip municipal va decidir desenvolupar un rol de Facilitador, en que el contracte es firma entre propietat i persones masoveres i l’ajuntament realitza tasques d’assessorament i suport.


Fase 2

En la fase 2 es va desenvolupar el programa d’Impuls a la Masoveria urbana mitjançant la definició i funcionament d’una Borsa gestionada per l’Oficina d’Habitatge que faciliti la signatura de contractes de masoveria (Esquema 1). A més, es preveu que el programa inclogui alguns incentius per facilitar la captació d’habitatges (Esquema 2).

 celobert-masoveria_esquema2_borsa

Esquema 1 | Font: Elaboració pròpia

celobert-masoveria_esquema3_captació
Esquema 2 | Font: Elaboració pròpia


 

Des de Celobert també vam realitzar una sessió de formació sobre la masoveria urbana a l’equip tècnic de l’Oficina d’habitatge de Montcada i Reixac i una sessió de difusió a la ciutadania.

2019 04 15_celobert-xerrada-masoveria-urbana-montcada

Imatge durant la presentació del projecte | Font: Ajuntament de Montcada i Reixac

 

Vols conèixer millor què és la masoveria urbana i com es pot impulsar des dels municipis?

Aquí pots consultar la Guia metodològica de Masoveria urbana redactada des de Celobert i editada per la Diputació de Barcelona.