Jornada i publicació: Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge - Celobert CooperativaJornada i publicació: Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge - Celobert Cooperativa

Jornada i publicació: Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge

El mes de desembre de 2017, es van complir deu anys de l’aprovació de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. Una norma molt destacable en l’àmbit de l’habitatge a Catalunya ja que regula per primer cop, a casa nostra, de forma àmplia aquest camp.

És per això que des de l’Observatori DESC i l’Institut de Recerca TransJus (UB) proposaven amb aquesta Jornada iniciar el debat sobre el balanç dels deu anys de vigència de la Llei. Així, expertes reconegudes van analitzar el llegat de la llei i també van parlar del futur i els reptes de la norma.

Celobert va realitzar la ponència “La planificació del dret a l’habitatge. Els plans locals d’Habitatge”. Núria Colomé, urbanista de Celobert destacava que: “Ara bé, vull destacar una llum que és especialment important: la contribució de la llei en relació amb la definició dels Plans Locals d’Habitatge, o els Plans pel Dret a l’Habitatge, com ara ens agrada anomenar-los. Una de les principals avantatges dels Plans Locals d’Habitatge és que generen espais de reflexió entre els equips municipals, les entitats socials i la ciutadania“.

La Jornada ha tingut continuïtat a través de la publicació d’un llibre amb articles de les ponents amb el títol: La llei del dret a l’habitatge de Catalunya: Deu anys de vigència. Balanç i futur.

Núria Colomé i Paula Martí de Celobert en col·laboració amb David Mongil Juarez de la Diputació de Barcelona, han escrit el Capítol VI del llibre: Els plans locals d’habitatge a Catalunya (2004-2017): Regulació, desplegament territorial, evolució i reptes de futur.