Jornada Habitatges que fan ciutat - Celobert CooperativaJornada Habitatges que fan ciutat - Celobert Cooperativa

Jornada Habitatges que fan ciutat

En el marc de la fira de construcció Construmat, de l’any 2017, es va realitzar la jornada HABITATGES QUE FAN CIUTAT.

L’objectiu de la jornada era posar al centre del debat els grans reptes que afronta la política d’habitatge a Barcelona. Quines són les línies en les quals s’està treballant i recollir experiències, properes i internacionals, que permetin conèixer noves maneres d’actuar que inspirin tant l’acció pública, com privada i social.

Des de Celobert vam col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona elaborant el programa, escollint les persones a convidar i les temàtiques d’interès al voltant de l’habitatge.

Vam decidir estructurar el programa entorn a l’habitatge assequible i els diferents aspectes que han de permetre mantenir el parc existent i generar-ne de nou, vetllant per mantenir els residents i evitar la seva expulsió.

La jornada es va dividir en els següents blocs:

  • Rehabilitació per a la transformació social
  • Mecanismes per fer front a la gentrificació
  • Reptes i dificultat de generar habitatge de lloguer assequible
  • Promoció col·lectiva i nous models d’habitatge

Algunes de les persones convidades van ser:

  • Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, va exposar el projecte de rehabilitació de l’àrea de conservació i rehabilitació del carrer Pirineus, basat en la rehabilitació privada amb un lideratge públic.
  • Andrej Holm, exsecretari d’Estat d’Habitatge de Berlín, va explicar l’experiència de la capital alemanya en relació a la gentrificació.
  • Jeroen Van der Veer, representant de la Federació de Housing Associations d’Amsterdam, va explicar algunes de les mesures implantades per protegir el lloguer social i garantir un parc d’habitatges digne i assequible per a la població.
  • Pete Kirkham, copresident de la federació francesa de cooperatives en cessió d’ús Habicoop, va exposar la seva experiència a França.

Podeu consultar el programa complet aquí: http://www.construmat.com/ca/congreso-vivienda-social-programa

I un resum de la jornada:

Sessió matí: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/els-reptes-de-la-politica-dhabitatge-a-debat-a-la-fira-construmat_510165

Sessió tarda: http://habitatge.barcelona/ca/noticia/regular-el-mercat-de-lloguer-un-benefici-social-i-economic_512623