La Renegà, cohabitage cooperatiu i feminista a Santa Maria de Palautordera - Celobert CooperativaLa Renegà, cohabitage cooperatiu i feminista a Santa Maria de Palautordera - Celobert Cooperativa

La Renegà, cohabitage cooperatiu i feminista a Santa Maria de Palautordera

Crear un espai feminista que no fomenti relacions jeràrquiques i ajudi a posar les cures al centre, amb habitatges flexibles per adaptar-se a unitats de convivència diverses dins un edifici amb una baixa petjada ecològica, són les característiques principals d’aquest projecte social i arquitectònic a Santa Maria de Palautordera, prop del Montseny. La Renegà és un projecte cooperatiu d’habitatges en cessió d’ús impulsat per un grup de dones amb l’objectiu de generar un habitatge que sigui respectuós amb les persones i el territori a través de:

    • Promoure habitatge assequible i no especulatiu que permeti l’arrelament al poble
    • Incorporar la perspectiva feminista a totes les fases del projecte
    • Fomentar la cohesió social, el suport mutu i la vida comunitària dins i fora l’edifici
    • Permetre l’empoderament, la corresponsabilitat i l’autogestió de les seves habitants
    • Construir de manera sostenible i amb la mínima petjada ecològica

 

A nivell arquitectònic, el repte principal és trobar l’equilibri entre els recursos econòmics disponibles i les necessitats i anhels del grup: adaptar els espais privatius a les necessitats concretes d’ús i capacitats de les habitants, tenir espais comunitaris d’ús intern i també oberts al territori, incorporar dos habitatges per acollir dones vulnerabilitzades i aconseguir que l’edifici tingui una mínima petjada ecològica durant totes les seves fases.

A partir d’aquí comencem a imaginar l’espai conjuntament i tracem les primeres línies d’un edifici molt compacte de construcció seriada amb un disseny bioclimàtic i baixa demanda energètica. La seva compacitat, una bona orientació i l’ús de sistemes passius i energies renovables ens permetran un control de la despesa energètica i econòmica a curt i llarg termini. L’edifici combina espais d’ús privatiu i d’ús comunitari que fomenten la relació entre habitants i també veïnes del poble. A més, l’espai privatiu permet adaptar-se a les necessitats de les diferents unitats de convivència que formen La Renegà i etapes vitals de cada persona, i ofereix un espai exterior amb zona de descans, un hort comunitari, espai d’ombra i un aparcament.

 

Una assemblea de la comunitat de La Renegà / ANNA RODRÍGUEZ


Col·laboradores

Perviure | Acompanyament i suport grupal