Llicència d’activitats i instal·lacions per a les oficines del Grup ECOS - Celobert CooperativaLlicència d’activitats i instal·lacions per a les oficines del Grup ECOS - Celobert Cooperativa

Llicència d’activitats i instal·lacions per a les oficines del Grup ECOS

El Grup ECOS necessitava un nou espai on les cooperatives que en formen part, entre les que ens trobem Celobert, poguessin dur a terme la seva activitat laboral de manera còmode i segura. És per això que ens van encarregar l’assessorament tècnic i legal par a la tramitació de la llicència d’activitats, la realització del projecte elèctric, el seguiment de l’expedient amb l’administració, l’organització espaial, el projecte d’adeqüació, el projecte d’instal·lacions de climatització i ventilació, la coordinació i gestió del conjunt de les obres, etc.

El 26 de juny de 2012 es van inaugurar les oficines les oficines del carrer Casp 43, i al juliol de 2014 les del carrer Bailèn 5. En l’actualitat, aquestes dues oficines són la seu social d’una vintena de cooperatives i entitats de entitats de l’Economia Social i Solidària (ESS), amb un centenar de llocs de treball.