Llicència Ambiental d’Activitat d’Aparcament - Celobert CooperativaLlicència Ambiental d’Activitat d’Aparcament - Celobert Cooperativa

Llicència Ambiental d’Activitat d’Aparcament

Realització del projecte tècnic per a la llicencia ambiental d’activitat d’un aparcament situat al c/ Rossell de Barcelona.