Mas Gitano, masia ecorehabilitada a Lluçà - Celobert CooperativaMas Gitano, masia ecorehabilitada a Lluçà - Celobert Cooperativa

Mas Gitano, masia ecorehabilitada a Lluçà

Projecte de rehabilitiació integral d’un Mas deshabitat durant més de 70 anys, amb criteris de màxima eficiència i autosuficiència energètica, per adaptar-lo a habitatge habitual d’una família de 5 membres.

El projecte consisteix en adequar els 120m2 als requisits funcionals dels futurs habitants utilitzant materials d’orígen orgànic i amb el requisit d’aconseguir autoproducció energètica i autosuficiència hídrica en un 100%.

L’element clau del projecte és l’ubicació de la nova escala, donat que estructura l’espai minimitzant la superfície de distribució o circulació, per tal d’optimitzar-lo. La nova coberta té 15cm d’aillament tèrmic de suro natural i està acabada amb teula àrab.

A més, es preveu una instal·lació fotovoltàica que generarà tota l’energia elèctrica de la casa, així com amb una estufa de pellets de fusta per a la climatització i producció d’aigua calenta sanitària (ACS) a l’hivern. Pel que fa a l’aigua, també es preveu un sistema de recol·lecció d’aigües pluvials que, juntament amb una petita font annexa a la casa, aprovisioni aigua a la família durant tot l’any.