Millora energètica d’un habitatge a Sant Cugat del Vallès - Celobert CooperativaMillora energètica d’un habitatge a Sant Cugat del Vallès - Celobert Cooperativa

Millora energètica d’un habitatge a Sant Cugat del Vallès

Realitzem l’estudi i l’obra d’un habitatge unifamiliar per millorar l’eficiència energètica i aconseguir els següents objectius:

  • Reducció de la demanda energètica de l’habitatge aïllant façanes i coberta: millora del confort interior i reducció de la factura elèctrica
  • Millora de la salut interior a través de materials ecològics: utilització de pintura plàstica transpirable ecològica i aïllaments tèrmics orgànics de cotó
  • Instal·lació d’una caldera de biomassa: substitució de combustible fòssil per una font renovable
  • Aprofitament de l’aigua de la pluja: instal·lació d’un sistema de recollida d’aigües pluvials

 

Han col·laborat:
  • Josep Mateos de Girasol