Anàlisi del consum elèctric d’una llar per optimitzar la factura de la llum - Celobert CooperativaAnàlisi del consum elèctric d’una llar per optimitzar la factura de la llum - Celobert Cooperativa

Anàlisi del consum elèctric d’una llar per optimitzar la factura de la llum

Es prenen  lectures per tal de fer un anàlisis de les capacitats d’estalvi en el consum d’electricitat de la llar.

A partir d’aquestes dades podrem identificar l’impacte real en certs hàbits de consum així com de la possibilitat d’ajustos en la contractació del subministrament per aconseguir reduir la facturació, com per exemple mitjançant l’ajust de potència al mínim necessari o el canvi a facturació per discriminació horària.

El que hem fet és valorar la factura segons el que es té contractat en el moment de l’estudi i diverses alternatives, i mirar la diferència, tot plegat sense afectar el consum que es fa a l’habitatge. Ho hem calculat mantenint la comercialitzadora d’últim recurs (CUR) i canviant a una altra alternativa de la Xarxa d’Economia Solidària (XES), baixant 1 i 2 posicions la potència contractada, i amb la tarifa amb discriminació horària (DH) i sense. Mostrem una imatge amb quadre resum de les conclusions.

Podem veure que baixar un grau la potència suposa un estalvi d’entre 55 i 95€/any, segons si es discrimina o no horari. Baixar-la dos graus l’estalvi pot anar de 110 a 155€/any (sembla que es podria fer però caldria anar amb cura amb les simultaneïtats).
Sembla que la DH surt a compte en tot cas, sense canviar costums, així que mirant de consumir més en horari vall encara sortiria més a compte.

A mode resum, i tenint en compte que la factura anual actual és de 593 €/any, reduint la potència contractada sense canviar a DH hi ha un potencial estalvi de 55-95€, és a dir, d’entre el 9 i 16%, i canviant a més a DH l’estalvi passaria a ser de 110-155 €, és a dir, d’entre el 18 i 26% d’estalvi.