Optimització dels habitatges buits de la Colònia Arquers i Manuela de Cardona - Celobert CooperativaOptimització dels habitatges buits de la Colònia Arquers i Manuela de Cardona - Celobert Cooperativa

Optimització dels habitatges buits de la Colònia Arquers i Manuela de Cardona

La proposta, guanyadora d’un concurs d’idees organitzat per la Diputació de Barcelona, aposta per l’aplicació de mecanismes innovadors d’intervenció al parc construït.

Objectius proposats
  • Reducció dels costos de rehabilitació mitjançant la implicació dels usuaris i la creació d’habitatges perfectibles.
  • Major coresponsabilitat i estabilitat per als usuaris dels habitatges, amb l’aplicació de nous models de tinença.
  • Generació d’un parc amb més eficiència energètica que millori les condicions de confort i consum dels seus residents.
  • Mecanismes d’aprenentatge i apoderament de tècnics municipals.