Programa d’actuació municipal d’habitatge de Calldetenes - Celobert CooperativaPrograma d’actuació municipal d’habitatge de Calldetenes - Celobert Cooperativa

Programa d’actuació municipal d’habitatge de Calldetenes

La Diputació de Barcelona, conjuntament amb l’Ajuntament de Calldetenes, ens va encarregar l’any 2020 l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH) del municipi.

El poble de Calldetenes és un municipi petit situat molt a prop de la capital de comarca, Vic i es veu condicionat per algues dinàmiques residencials de la ciutat. Actualment es troba en un procés de creixement i aborda una reflexió profunda amb la redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

L’Ajuntament de Calldetenes disposa de recursos limitats per la seva dimensió però vol posar l’habitatge al centre de les polítiques municipals amb el repte de fomentar l’habitatge assequible i la consolidació del nucli del poble amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal d’Osona.

El procés de redacció del PAMH compta amb la participació de l’equip municipal que treballa en relació a l’habitatge. Una de les tasques principals ha estat analitzar les accions que es duen a terme en relació a l’habitatge i avaluar els recursos per impulsar nous programes municipals d’habitatge com la promoció d’allotjaments per a persones grans, l’impuls de cooperatives d’habitatge i el foment de la masoveria urbana.

 

Fase d’anàlisi i diagnosi

Per a l’elaboració de l’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge a Calldetenes hem utilitzat la informació estadística disponible i hem comptat amb la participació de l’equip municipal com l’arquitecta municipal i els regidors d’habitatge i urbanisme.

 

El municipi de Calldetenes té un important potencial de creixement amb més de 300 habitatges. La població jove té dificultats d’accés davant la poca varietat de tipologies, principalment unifamiliars i la manca d’oferta d’habitatges de lloguer. El baix percentatge d’habitatges buits (2,8%) i la manca d’interès en la rehabilitació d’edificis plurifamiliars de lloguer ha fet incrementar els preus davant l’interès de viure al poble i s’hi suma la dificultat de mobilització dels solars buits existents al nucli. Tots aquests factors incrementen la necessitat d’ampliar els recursos d’habitatge assequible tant en el nucli com en els nous sectors de creixement del municipi que compten amb poques reserves d’HPO.

 


 Reptes
  • Disposar d’un parc d’habitatge que respongui a les necessitats de la població.
  • Millorar l’estat de conservació dels habitatges
  • Promoure la sostenibilitat del parc residencial
  • Impulsar la política municipal d’habitatge

Estratègies i propostes

 

El juliol de 2021 vam fer el lliurament del Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge de Calldetenes en una sessió compartida amb l’equip impulsor de l’Ajuntament.


Aquí t’expliquem com treballem els
Programes d’Actuació Municipal d’Habitatge