Programa d’actuació municipal d’habitatge a Navàs - Celobert CooperativaPrograma d’actuació municipal d’habitatge a Navàs - Celobert Cooperativa

Programa d’actuació municipal d’habitatge a Navàs

Al 2018 vam començar a treballar amb l’ajuntament de Navàs la redacció d’un Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH), ja que l’Ajuntament volia definir quines actuacions seria prioritari desenvolupar al municipi en matèria d’habitatge.

El procés per conèixer la realitat de l’habitatge al municipi i definir les principals línies de treball i les actuacions a desenvolupar es va realitzar a partir de 4 sessions de treball conjunt amb els responsables municipals, tant tècnics com polítics. Les 4 sessions es van centrar en:

1  Diagnosi compartida de la situació al municipi en relació a l’habitatge


2  Mobilització de l’habitatge existent cap al lloguer assequible
     Potenciació de la rehabilitació per activar habitatge buit


3  Nous models per facilitar la generació d’habitatge assequible
     Prevenció i atenció del risc de pèrdua de l’habitatge


4  Creació d’una oficina local d’habitatge
     Difusió de les polítiques d’habitatge

 

Les principals línies de la política d’habitatge definides varen ser les següents:

El procés de redacció del PAMH ha servit a l’equip municipal per enfocar el treball entorn a l’habitatge al municipi, i reforçar el treball amb entitats supralocals, com la Diputació de Barcelona, amb qui es volen iniciar projectes conjunts com l’impuls d ela masoveria urbana, una vegada identificat el seu potencial al municipi.

 

Vols conèixer millor com treballem?
Aquí t’expliquem com abordem des de Celobert, la redacció d’un PAMH.