Programa d’actuació municipal d’habitatge a Palafolls - Celobert CooperativaPrograma d’actuació municipal d’habitatge a Palafolls - Celobert Cooperativa

Programa d’actuació municipal d’habitatge a Palafolls

A principis de l’any 2019 vam començar a treballar amb l’ajuntament de Palafolls i la Diputació de Barcelona la redacció d’un Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH).

L’ajuntament va sol·licitar aquest recurs a la Diputació ja que en els darrers anys havia augmentat la problemàtica en relació l’habitatge al municipi, sobretot amb l’increment del nombre d’ocupacions sense títol habilitant i els desnonaments de famílies en situació de vulnerabilitat. Una situació que feia necessari reforçar la política d’habitatge municipal i ampliar els recursos disponibles per millorar l’atenció a la ciutadania.

Després d’analitzar la situació de l’habitatge al municipi i realitzar la diagnosi conjuntament amb l’equip municipal, vam definir els objectius del PAMH i les línies d’actuació amb les corresponents accions.

Els objectius i les línies d’actuació definides són les següents:

El procés de redacció del PAMH ha servit a l’equip municipal per conèixer millor la realitat de l’habitatge al seu municipi, els seus punts forts i febles, per treballar conjuntament entre diferents àrees i per definir un Pla d’acció que estableixi les bases de la política d’habitatge municipal.

El Pla d’acció en total defineix 12 actuacions calendaritzades segons la seva priorització i 5 actuacions complementàries que només es desenvoluparan si el govern municipal considera necessari aprofundir més en algun camp.

A Celobert ens fa especial il·lusió poder desenvolupar projectes d’aquest tipus, en que a partir de la nostra feina, podem contribuir a millorar la situació de l’habitatge a un municipi.

 

Vols conèixer millor com treballem?Aquí t’expliquem com abordem des de Celobert, la redacció d’un PAMH.