Programa d’actuació municipal d’habitatge a Pineda de Mar - Celobert CooperativaPrograma d’actuació municipal d’habitatge a Pineda de Mar - Celobert Cooperativa

Programa d’actuació municipal d’habitatge a Pineda de Mar

A principis de l’any 2019 vam començar a treballar amb l’ajuntament de Pineda de Mar i la Diputació de Barcelona la redacció d’un Programa d’Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH).

L’ajuntament de Pineda, tot i disposar de diferents serveis en relació a l’habitatge com una oficina local d’habitatge o una borsa de lloguer social, va detectar que necessitava fer un pas més i reforçar de forma transversal la política d’habitatge municipal. Per fer-ho, sol·licita suport a la Diputació de Barcelona per redactar un PAMH.

El procés de redacció del PAMH, ha estat un repte molt enriquidor per a Celobert, ja que hem comptat amb la participació activa de bona part de l’equip municipal que treballa en relació a l’habitatge.

Una de les tasques fonamentals ha estat analitzar totes les accions que es duen a terme al municipi en relació a l’habitatge, per tal de diagnosticar quins són els seus punts forts i febles i acabar proposant diferents actuacions, tant de reforç de les iniciatives existents com d’impuls de nous programes.

Els objectius i les línies d’actuació definides són les següents:

 

Vols conèixer millor com treballem?
Aquí t’expliquem com abordem, des de Celobert, la redacció d’un PAMH.