Procés participatiu #LesTevesColònies a Cardona - Celobert CooperativaProcés participatiu #LesTevesColònies a Cardona - Celobert Cooperativa

Procés participatiu #LesTevesColònies a Cardona

Entre el 2015 i el 2017 hem estat estudiant la situació a les colònies Arquers i Manuela al municipi de Cardona amb l’objectiu de traçar diferents propostes per a la seva recuperació. Aquestes colònies estan formades per dos grups d’habitatges de propietat municipal i van facilitar l’allotjament a moltes famílies vinculades a l’activitat minera de la zona, que es van traslladar a Cardona des de diferents punts d’Espanya.

 

Un cop coneguda la situació i identificats els elements clau a treballar, al 2018 l’Ajuntament ens encarrega dissenyar i dur a terme el procés participatiu vinculat al futur de la colònia Arquers. Aquesta colònia va ser construïda l’any 1926 per oferir 105 habitatges als treballadors de les mines d’extracció de sal i a les seves famílies. Està ubicada a 1,5 Km del nucli central de Cardona i mai s’ha acabat d’integrar dins el municipi. Des de que es van tancar les mines a l’any 90, el barri s’ha anat buidant i han quedat moltes cases abandonades. Actualment, hi ha només 22 habitatges en ús.

 

 

El procés participatiu ha volgut implicar al màxim d’agents del municipi, tant a persones residents a la colònia, com equips tècnics municipals, entitats ciutadanes i a tota la població interessada, i per tal de fer-ho possible s’han previst una gran diversitat d’accions. El punt de partida de tot el procés ha estat el reconeixement de les persones residents i la facilitació de la regularització de la seva situació. Per aquest motiu, la primera actuació ha estat entrevistar de manera individual a les persones residents de les dues Colònies amb l’objectiu de conèixer la voluntat municipal i facilitar la regularització de cada situació.

A continuació, s’ha presentar el projecte a tots els equips tècnics municipals i a les entitats ciutadanes per començar a recollir primeres idees de futur entorn de la Colònia, amb un eix clau: la integració del conjunt de la Colònia Arquers al municipi. Paral·lelament, i amb l’objectiu d’arribar al màxim de població, s’ha dissenyat una enquesta en què han participat més de 200 persones.

Finalment, s’han desenvolupat tres sessions obertes al públic. A la primera sessió s’ha informat sobre la situació de les colònies i s’ha iniciat un debat sobre la definició del futur de la colònia Arquers. La segona visita ha consistit en una visita a la Colònia Arquers per donar a conèixer la seva realitat a la resta de municipi i construir col·lectivament un mapa de la història de la colònia. Finalment, la tercera sessió ha permès prioritzar les actuacions a realitzar a partir de tres eixos clars:

  • Què fer a l’entorn dels habitatges actuals
  • Quines actuacions emprendre a curt termini
  • Com ens imaginem el futur a mig termini

Una vegada acabat el procés i mentre es tanquen els resultats per facilitar el desenvolupament del pla d’etapes, ens emportem la sensació que després de molts anys d’oblit, la Colònia Arquers torna a estar al cap i al cor de la gent de Cardona. I també a l’agenda municipal, fet indispensable per tal d’iniciar la seva recuperació.