Pla Local d’Habitatge de Calella - Celobert CooperativaPla Local d’Habitatge de Calella - Celobert Cooperativa

Pla Local d’Habitatge de Calella

Entre l’any 2016 i 2017, Celobert vam col·laborar amb el Taller d’arquitectura i territori, slp i amb Montserrat Mercadé en la redacció del Pla local d’habitatge de Calella encarregat per la Diputació de Barcelona.

Després de mesos de treball, finalment a l’agost de 2017 el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment el document i posteriorment, a l’octubre, la Generalitat va realitzar l’aprovació definitiva del Pla.

El Pla aprovat recull una anàlisi exhaustiva de la situació de l’habitatge al municipi que es sintetitza en la diagnosi, l’apartat on es detecten les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que el Pla haurà d’abordar. Aquesta informació ens va servir com a punt de partida per elaborar el pla d’acció, una bateria de propostes que ha d’ajudar a l’Ajuntament a encarar les polítiques d’habitatge al municipi durant els propers 6 anys.

Les propostes que recull el Pla s’organitzen en 4 programes:

  1. Mobilització del parc vacant privat i creació de lloguer assequible
  2. Suport al pagament de l’habitatge
  3. Foment de la rehabilitació i de la millora de l’accessibilitat
  4. Gestió del patrimoni municipal del sòl i habitatge