Pla Local d’Habitatge de Gavà

L’any 2019 vam començar a treballar amb l’Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona en l’elaboració del Pla Local d’habitatge del municipi amb una primera fase d’anàlisi i diagnosi de la situació de l’habitatge.

Per elaborar l’anàlisi hem treballat amb diferents dades estadístiques i estudis elaborats anteriorment en relació l’habitatge al municipi, en concret ens ha servit de punt de partida l’estudi de necessitats d’habitatge de Gavà elaborat al 2018 per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona. Complementàriament a l’anàlisi de dades, ha estat fonamental recollir informació qualitativa a partir d’entrevistes amb els equips municipals i altres agents locals vinculats a l’habitatge com: administradors de finques, la Fundació Família i Benestar Social, la Plataforma d’afectats per la hipoteca PAH, entre d’altres. Alhora, s’ha fet un important treball de camp per identificar les característiques dels diferents teixits del municipi i les seves necessitats de millora.

Un cop acabada l’anàlisi hem desenvolupat la diagnosi de forma compartida amb els equips municipals. Per treballar la diagnosi hem partir d’una matriu DAFO, on identificar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la situació de l’habitatge al municipi que s’ha anat construint de manera conjunta amb els equips tècnics i polític municipal.

En tot el procés hem fet un treball proper que ens permet recollir en un mateix document una mirada global de la situació de l’habitatge al municipi i a la vegada els diferents punts de vista i inquietuds de tots els agents que treballen en relació a l’habitatge, ja sigui des de dins de l’administració com des de fora.

Els principals reptes detectats són:

  • Atendre i prevenir la pèrdua de l’habitatge
  • Facilitar el manteniment de les persones residents al casc urbà
  • Acompanyar la rehabilitació dels entorns envellits
  • Desenvolupar el planejament vigent al servei del municipi i amb visió metropolitana
  • Generar habitatge assequible distribuït pel municipi
  • Adquirir capacitat de gestió del parc d’habitatge assequible i social

 

Durant el 2020 hem treballat el Pla d’acció per definir els objectius, les estratègies i les propostes d’actuació en matèria d’habitatge per als propers 6 anys. El Pla Local d’Habitatge planteja 5 eixos estratègics i 26 actuacions:

 

En paral·lel a la redacció del Pla d’acció s’ha iniciat el procés participatiu que ha permès recollir les propostes ciutadanes i prioritzar les actuacions municipals a través del portal Gavà.participa, Gavà decideix.

 


Vols conèixer millor de que serveix un Pla Local d’Habitatge? Aquí t’expliquem què és i com es porta a terme.