Pla Local d’Habitatge de Gavà

A principis de l’any 2019 vam començar a treballar amb l’Ajuntament de Gavà i la Diputació de Barcelona en l’elaboració del Pla Local d’habitatge del municipi.

Actualment hem finalitzat les fases d’anàlisi i diagnosi i a la tardor iniciarem el procés de participació, que ens ajudarà a definir el Pla d’Acció, on es recolliran els objectius, les estratègies i les propostes d’actuació en matèria d’habitatge per als propers 6 anys.

Per elaborar l’anàlisi hem treballat amb diferents dades estadístiques i estudis elaborats anteriorment en relació l’habitatge al municipi, en concret ens ha servit de punt de partida l’estudi de necessitats d’habitatge de Gavà elaborat al 2018 per l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona. Complementàriament a l’anàlisi de dades, ha estat fonamental recollir informació qualitativa a partir d’entrevistes amb els equips municipals i altres agents locals vinculats a l’habitatge com: administradors de finques, la Fundació Família i Benestar Social, la Plataforma d’afectats per la hipoteca PAH, entre d’altres. Alhora, s’ha fet un important treball de camp per identificar les característiques dels diferents teixits del municipi i les seves necessitats de millora.

Un cop acabada l’anàlisi hem desenvolupat la diagnosi de forma compartida amb els equips municipals. Per treballar la diagnosi hem partir d’una matriu DAFO, on identificar les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de la situació de l’habitatge al municipi que s’ha anat construint de manera conjunta amb els equips tècnics i polític municipal.

En tot el procés estem fent un treball proper que ens permet recollir en un mateix document una mirada global de la situació de l’habitatge al municipi i a la vegada els diferents punts de vista i inquietuds de tots els agents que treballen en relació a l’habitatge, ja sigui des de dins de l’administració com des de fora.

 

Vols conèixer millor de que servei un Pla Local d’Habitatge? Aquí t’expliquem què és i com es porta a terme.