Pla Local d’Habitatge de Lloret de Mar - Celobert CooperativaPla Local d’Habitatge de Lloret de Mar - Celobert Cooperativa

Pla Local d’Habitatge de Lloret de Mar

Després de realitzar el cens d’habitatges buits, l’ajuntament de Lloret de Mar ens va encarregar l’elaboració del Pla Local d’Habitatge, amb la intenció d’aprofundir en l’anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi i plantejar una estratègia per millorar les condicions d’accés a l’habitatge per la població.

Actualment estem a la darrera fase del Pla, treballant amb el personal de l’ajuntament l’elaboració del pla d’acció.

Els objectius generals que es planteja el Pla són:

  1. Disposar d’habitatge assequible adequat a la capacitat econòmica de la població.
  2. Evitar la pèrdua de l’habitatge habitual i fer front a la pobresa energètica.
  3. Revertir els efectes negatius del turisme en relació a l’habitatge habitual.
  4. Millorar l’estat dels habitatges i l’acompanyament municipal en la seva millora.
  5. Reforçar el paper municipal en la política d’habitatge.