Pla local d’habitatge de Palau-solità i Plegamans - Celobert CooperativaPla local d’habitatge de Palau-solità i Plegamans - Celobert Cooperativa

Pla local d’habitatge de Palau-solità i Plegamans

A principis del 2020 vam començar a redactar el Pla local d’habitatge de Palau-solità i Plegamans amb la col·laboració de la geògrafa Montserrat Mercadé. La redacció del Pla respon a la necessitat de l’Ajuntament de repensar l’estratègia municipal en relació a les polítiques d’habitatge, per a poder reforçar les actuacions que ja s’estaven duent a terme amb l’objectiu de millorar les condicions dels habitatges del municipi i a la vegada garantir l’accés a l’habitatge de tota la població.

 

El Pla es redacta amb el finançament i col·laboració de la Diputació de Barcelona, administració que ens encarrega el projecte.

 

Fase d’anàlisi

Per a l’elaboració de l’anàlisi hem utilitzat la informació estadística disponible i hem comptat amb la participació de diferents agents del territori. Per una banda s’ha treballat conjuntament amb els equips tècnics municipals: urbanisme, serveis socials, joventut i la policia local. I per altra banda s’han realitzat entrevistes a altres agents vinculats amb l’habitatge al municipi: l’oficina d’habitatge comarcal, la Plataforma d’afectats per la hipoteca de Palau-Caldes, associacions veïnals, agencies immobiliàries i promotores d’habitatge que treballen al municipi.

 

Fase de diagnosi

Els principals reptes detectats en la diagnosi estan vinculats a l’estructura del municipi, al fet que gran part dels habitatges són cases unifamiliars situades en urbanitzacions de baixa densitat. Aquesta característica es vincula a diferents problemàtiques:

  • Manca d’habitatges de lloguer i preu elevat dels habitatges, ja siguin de lloguer o compra, una situació que dificulta l’accés a un habitatge a persones amb poc recursos i l’emancipació de les persones joves.
  • Situació d’aïllament de les persones envellides o amb mobilitat reduïda que tenen dificultats per accedir als serveis i equipaments.
  • Alt consum energètic que genera un sobre cost de les factures dels subministraments i empitjora les situacions de pobresa energètica.

 

Per altra banda, també s’ha identificat que tot i que les problemàtiques vinculades a l’habitatge afecten un percentatge baix de la població, cal ampliar els recursos disponibles per a millorar l’atenció i poder donar resposta a totes les persones que ho necessitin. A més, durant el procés de redacció del Pla, s’ha produït l’emergència sanitària pel coronavirus, una situació que farà incrementar les problemàtiques vinculades a l’habitatge i la necessitat d’ampliar els recursos municipals.

 

Fase Pla d’acció

A partir de la diagnosi s’ha elaborat el Pla d’acció, que defineix els objectius i actuacions a desenvolupar en els propers 6 anys. Per a definir les propostes s’ha treballat conjuntament amb l’equip tècnic i polític del propi ajuntament. Així com amb la ciutadania, a partir d’un procés de participació on s’ha recollit la seva visió i les demandes en relació l’habitatge.

 

Eixos estratègics

Les actuacions recollides al PLH són les següents:

 


Com s’elabora un Pla Local d’Habitatge?
Aquí t’expliquem què és i com es porta a terme.