Ponència “Mecanismes per activar habitatges buits” - Celobert CooperativaPonència “Mecanismes per activar habitatges buits” - Celobert Cooperativa

Ponència “Mecanismes per activar habitatges buits”

El 20, 21, 27 de novembre i 4 de desembre de 2014 es varen celebrar les conferències “Habitatge”  impulsades pels serveis d’habitatge dels consells comarcals de l’Alt Penedès i el Garraf mb l’objectiu de promoure la informació entre la ciutadania i els diferents àmbits professionals, així com facilitar el coneixement mutu, tot plegat per afavorir la resolució dels conflictes que poden a la pèrdua de l’habitatge habitual i afavorint la informació amb caràcter preventiu que faciliti l’accés a l’habitatge i l’emancipació o millora de la situació residencial.

http://www.conferencieshabitatge.blogspot.com.es/

Celobert va participar-hi el dia 20 de novembre amb la ponència “Mecanismes i eines per a l’activació dels habitatges buits: Identificació, caracterització, activació i gestió”.